Forside

Familiespin tilbyder Rådgivning til private familier, som har udfordringer med "familiebalancen".

  • Familien får hjælp til, at arbejde med udvikling og trivsel. Familien hjælpes tilbage på sporet og får en professionel, at tænke tanker og udvikle sammen med.

Familiespin tilbyder Supervision til institutioner og fagfolk inden for det pædagogiske felt.

  • Faglig og personlig supervision til ansatte i det offentlige og i det private.

Familiespin tilbyder løsning af forskellige socialfaglige opgaver for kommuner.

  • Familiespin tilbyder løsning af § 54 støtteperson opgaver, støttet samvær og andre socialpædagogiske opgaver. Jeg kan lave dele af undesøgelses opgaver(§50 undersøgelser eller samspilsanalyser) eller jeg kan tilbyde Støtte-kontakt person opgaver.

  • Jeg kan yde familierådgivning/behandling eller terapeutiske opgaver i udsatte familier, samt praktisk pædagogisk støtte og vejledning i hjemmet.

        

Min tilgang er systemisk forankret, præget af en pædagogisk anerkendende tilgang. jeg er inspireret, af blandt andet Narrativ praksis og appreciative inquiery(den værdsættende samtale) den løsningsfokuserede tilgang, Feed back informed Treatment og andre systemiske retninger.

Ring for en snak om konkrete opgaver

Jeg arbejder procesorienteret med de udfordringer mennesker står i, her og nu, med fokus på ressourcer og udviklingspotentiale.