Familierådgivning

Familierådgivning - fordi:

Familier i dag har travlt. Meget skal nås og alle ønsker at gøre deres bedste. Det gælder både i forhold til job/karriere og familien.
Forældre gør det bedste for deres børn, alle forældre har denne drivkraft, men der er bump på vejen, når man lever i en familie, og det er her, jeg yder "vejhjælp". Forældre møder hele tiden udfordringer i forhold til deres børn!

Børn ønsker, at de voksne deltager i deres liv – nogle gange kan det bare være svært at se, hvad det er, børnene søger.

Forældre og børn kan komme til at gå skævt af hinanden, selv om de vil hinanden det gode og ønsker at samarbejde. Det samme gør sig gældende mellem voksne i en familie: det kan være svært at få redt trådene ud!

Familierådgivning er en måde, at få forståelse for og kaste lys på det besværlige og sætte fokus på det gode.

Rådgivning synliggør familiens ressourcer, ser på det, som fungerer, og det som går godt.

Jeg arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvilket vil sige, at der skal være plads til den enkelte. Det betyder ikke, at alle måder at handle på er i orden. Der vil være uhensigtsmæssige handlemåder/mønstre i alle familier, og det er  dem, som skal nedtones.

Rådgivning kan bruges i forhold til mange af hverdagens udfordringer, F.eks; "putning", spisning, sproglig udvikling, struktur, skilsmisse, skoleparathed, konflikthåndtering, handicap, sygdom og par-udfordringer.
Rådgivning kan også bruges i forhold til at opnå større balance i familien, når det handler om job, fritid, praktiske opgaver – hele familiens samliv.

Jeg tilbyder en professionel, at tænke tanker sammen med. En der kan føre dig/jer tilbage på sporet, så du/i igen kan blive "herre i eget hus" og tage magten og ansvaret på jer som forældre/voksne.