Supervision er en professionel metode til at kaste lys på faglige og personlige udfordringer.

  • Supervision giver mulighed for at tænke højt, få stillet opklarende spørgsmål, snakke konkret og fremadrettet.
  • Supervision er en støttende og konfronterende struktureret samtale, som skal give større klarhed og nye handlemuligheder.
  • Supervision er en hjælp til faglig forandring og udvikling. Supervision giver overblik og personlig bevidstgørelse.
  • Det giver mulighed for bearbejdning og stillingtagen til et bestemt fagligt og personligt problem, for refleksion og for at blive anerkendt og spejlet.

Forudsætningen for at modtage supervision er:

En accept af – ”Jeg har brug for hjælp”.

En villighed til at vende blikket indad og lade sig se i "kortene".

  • Supervision er et rigtig godt arbejdsredskab for alle professionelle, der arbejder med menneskelige relationer.