Til forældre

Hvornår du kan få en støtteperson:

Du kan få en støtteperson, hvis dit barn er anbragt eller skal anbringes uden for hjemmet. Kommunen har, i henhold til § 54 I serviceloven, pligt til at tilbyde dig en støtteperson, og du kan selv opsøge en støtteperson for en uforpligtende samtale. Ønsker du at tage imod tilbudet, kan jeg kontakte sagsbehandleren for aftale/godkendelse og fastsættelse af timeantal.

  • Støttepersonen er der for dig i samarbejdet med kommune og anbringelsessted.
  • Støttepersonen er den, der støtter dig i din forældrerolle og i kontakten til dit barn.
  • Målet er, at du som forælder skal opnå bedre selvværd og få større overskud til at handle hensigtsmæssigt både for dig og for dit barn i den svære situation.
  • Støttepersonen kan hjælpe med forberedelse og evaluering af diverse møder og hjælpe med forståelse af breve fra kommune, anbringelsessted m.m.
  • Støttepersonen kan kontaktes/bruges både før, under og efter dit barn er anbragt, og indtil dit barn er fyldt 18 år. Du kan i denne periode benytte enstøtteperson så længe, du har brug for støtte, og så længe kommunen bevilliger det.
  • Hvis kommunen ikke godkender din anmodning om en støtteperson, skal du have en skriftlig begrundelse for beslutningen og en vejledning til, hvor og hvordan du kan klage over kommunens afgørelse.
  • Støttepersonen kan ikke blande sig i kommunens beslutninger vedrørende dit barns anbringelse.